سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ازادنیا – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
ایوب لطفی – دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
نیلوفر قاضی وکیلی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات مرکز تحصیلات تکمیلی

چکیده:

سازمان ها امروزه در محیطی رقابتی با تغییرات شدید فعالیت دارند این تغییرات فشارهایی را بر سازمان ها تحمیل می کنند تغییرات فناوری یکی از آن فشارهایی است که از جانب محیط بر سازمان وارد می شود سازمان برای بقا و ایجاد مزیت رقابتی ملزم به استفاده از فناوری های جدید می باشند یادگیری الکترونیکی محصول یکی از این فناوری ها موسوم به فناوری اطلاعات می باشد استفاده بهینه و موثر از یادگیری الکترونیکی مستلزم پذیرش این فناوری توسط کاربران و بکارگیری آن می باشد هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی است جامعه اماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان می باشد برای جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه با سوالات چند گزینه ای و برای تجزیه و تحلیل و ازمون فرضیه ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شدها ست.