سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایوب لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
مروه بخشایشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ا صفهان

چکیده:

امروزه سرعت تغییرات محیطی نسبت به گذشته افزایش یافته است و این تغییرات فشارهایی را بر سازمان وارد می کنند یکی از این تغییرات تغییرات فناوری اطلاعات می باشد که سازمان ها برای ایجاد مزیت رقابتی می توانند از آن استفاده کنند با توجه بهاینکه دانشگاهها نیز از این امر مستثنی نیستند می توانند از این فناوری در فعالیت ها و ارائه خدمات خود استفاده و از مزایای آن بهره ببرند که این امر مستلزم پذیرش و استفاده از آن فناوری است هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر برپذیرش کتابخانه الکترونیکی می باشد بدین منظور دانشجویان دانشگاه بوعلی که تعداد آنها بالغ بر ۷۰۰۹ می باشد به عنوان جامعه اماری در نظر گرفته شد ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد با سوالات بسته می باشد برای تجزیه و تحلیل داده های جمع اوری شده و ازمون فرضیه ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید که بدینمنظور Amos مورد استفاده قرارگرفته است.