سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب پور اسد – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی فارابی
مهدی نقدیان –
فاطمه سلیمانی روز بهانی –
ساناز نیک قدم حجتی –

چکیده:

امروزه افزایش روزافزون دانش پزشکی جهان موجب روبرو شدن بیمارستان ها و مراکز درمانی با مساله ای مهم شده است و آن چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات جهت افزایش کیفیت خدمات و مراقبت های پزشکی است سیستم مدیریت ارتباط مشتری CRMS فناوری بدیعی می باشد که فرایند دسترسی توسعه و حفظ روابط مشتریان را به صورتکاراتر و موثرتر تسهیل می کند از دیدگاه تجاری بیماران مشتریان اصلی بیمارستان می باشد که خدمات مراقبت پزشکی را مستقیما و بصورت واقعی دریافت و ادراک می کنند رضایتمندی مشتریان از خدمات بیمارستان ها یکی از مهمترین شاخصهای اثربخشی و کیفیت ارایه خدمات بخشهیا مختلف بیمارستانی می باشد دراین پژوهش سعی میشود عوامل موثر برپذیرش سیستم مدیریت ارتباط مشتری توسط بیمارستان ها شناسایی شود با عنایت به مطالعات و سوابق تحقیقات پیشین و با استفاده از روش کتابخانه ای دراین پژوهش عواملی نظیر اندازه بیمارستان ها توانایی های کار با سیستم های اطالعاتی کارمند ابداع عملیات اجرایی ارشد توانایی های مدیریت دانش و مزایای نسبی درپذیرش CRMS به عنوان عوامل موثر در پذیرش سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری دربیمارستان ها شناخته شده اند.