سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

صدیف فرج خواه – دانشگاه پیام نور مرکز تهران – دانشکده فنی و مهندسی
سید سعید آیت – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

هر چند در سالهای اخیر سرمایه گذاری های کلان در زمینه ی فناوری اطلاعات در سازمانها انجام شده است اما سازمانها نتوانسته اند به اهداف خود در این بخش برسند. یکی از عواملی که در بازگشت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات مطرح است هم ترازی استراتژی های سازمانها و فناوری اطلاعات است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر هم ترازی های فناوری اطلاعات و کسب و کار در سازمانهای ایرانی است. در این پژوهش نقش و مسئولیت های ندیران ارشد فناوری اطلاعات و ارتباط عملکرد انها با هم ترازی و بهبود عملکرد سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.نوع نگر شمدیریت سازمان به برنامه ریزی استراتژیک سازمان و فناوری اطلاعات و هم راستایی استراتژی های فنائری اطلاعات و سازمان از منظر مدیران فناوری اطلاعات و مدیران ارشد سازمان و تاثیر آن بر عملکرد سازمان نیز یکی دیگر از مواردی است که مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش یکی از عوامل بهبود همترازی کسب و کار و فناوری اطلاعات می شود. عاکلی که به این ارتباط و تعامل کمک می کند عضویت ندیر ارشد فناوری اطلاعات در کمیته اجرایی است. این عضویت به درک مشکلات و محدودیت های فناوری اطلاعات در ارائه ارزش به کسب و کار کمک شایانی می کند و تدوین استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب و کار را تسهیل می کند.