سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد خدادادکاشی –
علی افسری –

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر عوامل مختلف شامل سرمایه اجتماعی سرمایه انسانی هزینه های تحقیق و توسعه و تراکم جمعیت برنوآوری درمیان ۲۱کشور۱۹کشوراسیا به علاوه روسیه و مصرمورد بررسی قرارمگییرد برای این کاریک مدل خطی درنظر می گیریم و برای تخمین مدل ازروش داده های تابلویی استفاده می کنیم براساس نتایج این تحقیق سرمایه اجتماعی اعتماد تعمیم یافته هزینه های تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی تحصیلات دانشگاهی تاثیر مثبت برنواوری و تراکم جمعیت تاثیر منفی برنواوری دارند.