سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی وحیدی – دانشجوی کا رشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، عضو باشگاه پژ
مهرداد میراحمدی – دانشجوی کا رشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا حسن زاده گراخکی – دانشجوی کا رشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فرهاد ضابطیان – دانشجوی کا رشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

مهمترین علت عدم مقاومت بتن در مقابل نفوذ آب و سایر عوامل شیمیایى نداشتن فشردگى لازم و وجود خلل و فرج در بتن مى باشد. وجود چنین ضعف هایى در بتن نه تنها باعث نفوذ آب در آن بلکه باعث نفوذ املاح شیمیایى مانند سولفات ها می شود. ترکیب این مواد با اجزاء تشکیل دهنده بتن باعث گسترش ترک ها و ایجاد خرابى و خلل و فرج بیشتر مى گردد. از این رو عواملی که باعث کاهش نفوذپذیری بتن می شوند اهمیت پیدا می کنند. سوالات تحقیق: دراین پژوهش، عوامل موثر در ناتراوایی بتن بویژه افزودنی ها و سنگدانه های مختلف برای استفاده در قایق بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق: در ا ین مقاله با طرح اختلا ط ها ی مختلف نمون ه ها ی مکعب ی بتن ساخته شد و ماده مورد نظر طی آزمایشات متنوعی مورد آزمایش قرار گرفت و عملکرد آن به طور دقیق بررسی شد. نتیجه گیری: در این پژوهش با توجه به آزمایش روی نمونه های ساخته شده مکعبی با به کارگیری افزودنی ها و سنگدانه های متفاوت به عملکرد این مواد بر روی بتن پرداخته شد و در نهایت بر اساس آیین نامه مسابقات قایق بتنی ایران مواد مناسب برای ناتراوا کردن بتن قایق بتنی ارائه می شود.