سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام شکری –
زهرا گودرزی –
میر کریم رضوی آقجه –
رضا یگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز،مرکز تحقیقات جامع غ

چکیده:

در این تحقیق غشاهای تخت پلیمری پلی اتیلنی به روش جدایش فازی با القاء حرارتی در رقیقکننده روغن معدنی تهیه شده و تأثیر فاکتورهای مهم از جمله غلظت اولیه پلیمر و دمای حمام در ساختار نهایی غشا و میزان تخلخل آن بررسی شد