سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمال احمدی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زنجان
رضا نقدی – کارشناس ارشد عمران-سازه

چکیده:

با توجه به استفاده روز افزون از بتن های با مقاومت بالا،نیاز به تعیین تاثیر عوامل مختلف بر روی ویژگیهای این نوع از بتن ها احساس می شود.در این تحقیق اثرعوامل موثر بر مقاومت فشاری این بتن بررسی گردیده است. عوامل زیادی در مقاومت فشاری بتن تاثیر گذارندکه از این میان تاثیرنسبت آب به سیمان ،مقدار سیمان مصرفی ،نسبت ریز دانه به درشت دانه و درصدمیکروسیلیس برروی مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه بررسی شده است.بر مبنای نتایج به دست آمدهنسبت آب به سیمان بیشترین تاثیر را در مقاومت فشاری این نوع بتن داردبطوریکه با کاهش این نسبت تا یک حد مشخص ، مقاومت فشاری به شدت افزایش می یابد.افزایش مقدار سیمان و میکرو سیلیس مصرفی از یک حدی به بالا،تاثیر چندانی در افزایش مقاومت فشاری ندارد.همچنین با افزایش نسبت ریز دانه به درشت دانه ، مقاومت فشاری بتن های با مقاومت بالا افزایش می یابد.