سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش خادمی شورمستی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه مازندران سوادکوه پل
سارا جعفریان –

چکیده:

اسید لینولئیک کانژوگه مخلوطی از ایزومرهای فضایی اسید لینولئیک با باندهای دوگانه کانژوگه شده است سپس ۹ تراس ۱۱ اسید لینولئیک کانژوگه عمده ترین ایزومر آن است به شکل طبیعی در محصولات غذایی وجود دارد و چربی شیر غنی ترین منبع حاوی آن است CLA در اثر هیدروژناسیونمیکروبی اسیدهای چرب چند غیراشباعی PUFA بطور مستقیم و غیرمستقیم در شکمبه نشخوارکنندگان و درغده پستانی تحت تاثیر انزیم دلتا -۹-دی ساچوراز +۹ desaturase از اسید واکسینیک تشکیل می شود نژادگاو برمحتوای CLA با توجه به کارایی انزیم موثر است و این مقدار در گاوهاز نژاد هلشتاین بیشترین است محتوای CLA شیر در محدوده ای از ۲/۴ تا ۲۸/۱ میلی گرم بازا هرگرم چربی شیر در طول سال متغیر است عواملی چو سن دام بازده شیر محتوای کربوهیدرات و پروتئین خام جیره غذایی و عوامل محیطی تاثیر کمتری بر محتوای CLA شیر دارند درحالیکه علوفه تازه و با کفیت استفاده از مکملهای غذایی حاوی اسید لینولئیک اسید لینولئیک و اسید ترانس واکسینیک بطور کارامدی برمحتوای CLA شیر و محصولات لبنی حاصل از آن موثرند. بطوریکه استفاده از مقادیر زیاد روغن افتابگردان غلظت CLA شیر را تا ۲۴/۴ شیر و محصولات لبنی حاصل از آن موثرند.