سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی شهریاری – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس سام – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فردیس نخعی – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی دانشگاه امیرکبیر
جواد عزت آبادی پور – کارشناس ارشد فراوری موادمعدنی

چکیده:

شرکت سنگ آهن گل گهر به منظور تولید کنسانتره آهن با عیار گوگرد مناسب برای کارخانه گندله سازی، طرح احداث یک خط بازیابی هماتیت از باطله های خشک کارخانه فرآوری قدیم )مگنتیت( را با ظرفیت ۹۰۵ هزار تن در سال نموده است. در مدار باطله خشکDTP) به منظور بازیابی و سولفورزدایی جهت تولید کنسانتره مطلوبباطله های تولیدی کارخانه قدیم )سالانه ۲/۵میلیون تن(، به ترتیب توسط مراحل مارپیچ، آسیاکنی مجدد، جدایش مغناطیسی شدت پایین و شدت بالای تر و فلوتاسیون )معکوس( تحت پرعیارسازی قرار می گیرند. در این تحقیقپارامترهای موثر در کارآیی فرآیند فلوتاسیون در مقیاس آزمایشگاهی )درصد جامد، مقدار کلکتور و کف ساز، مقدار pH پالپ و فلوتاسیون کلینر( بررسی و با استفاده از روش تاگوچی آزمایش های مورد نظر طراحی شد. لازم به ذکر است خوراک وروذی به مدار فلوتاسیون، مطابق شرایط طراحی کارخانه در مقیاس ازمایشگاهی آماده گردید. نتایج حاصل نشان داد، با مصرف ۹۷۰ و ۹۵۰ ، گرم بر تن آمیل زنتات پتاسیم )کلکتور(وMIBC کف ساز( در pH اسیدی ۲/۵ ودرصد جامد پالپ ۹۵ %، عیار گوگرد کنسانتره با میزان حذف ۷۲ % به ۰/۱۱%کاهش یافت. همچنین انجام یک مرحله فلوتاسیون مجدد )کلینر( منجر به کاهش عیار گوگرد کنسانتره تا ۰/۰۹۵درصد شد.