سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خدیجه سنائی – دانش آموخته دانشکده مهندسی مواد و متالورژِی -دانشگاه علم و صنعت ایرا
محبوبه دهقان کار – دانش آموخته دانشکده مهندسی مواد و متالورژِی -دانشگاه علم و صنعت ایرا
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژِی -دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژِی -دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش تاثیر عوامل مختلفی اعم از دمی حمام مذاب، دمای پیشگرم و ماسه پاشی بر سینتیک پوشش دهی فولاد ساده به روش گالوانیزه روی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد افزایش دمای مذاب روی بر k بی تاثیر ولی n را افزایش می دهد، افزایش دمای پیشگرم نیز بر سینتیک رشد لایه پوشش تثیر دو گانه ای داشت؛ یعنی با افزایش دمای پیشگرم، سرعت رشد لایه با افزایش k افزایش و با کاهش n کاهش یافت. ماسه پاشی نیز با افزایش هر دو مقدار k و n،سینتیک رشد لایه ها را بطور چشمگیری افزایش داد.