سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هما پسرک لی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
الهام ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
سمیرا رحیمی اتانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در آستانه هزاره سوم فضاهای عمومی شهری به عنوان مکان سوم که نقش اساسی در برقراری تعاملات اجتماعی ایفا می نمایند مورد توجه جدی قرار گرفته است . این نوشتار پژوهشی می باشد که در جهت شناسایی عوامل موثر بر سر زندگی فضاهای شهری و ایجاد یک فضای شهری سر زنده انجام گرفته است . در این پژوهش تلاش بر این بوده که با توجه به اهمیت فعالیت خرید در کیفیت زندگی شهروندان بتوان ارتباط موثری میان فعالیت خرید ، ایمنی و سرزندگی یافت . مترو به عنوان یک فضای شهری عمومی که سهم عمده ای در زندگی شهروندان دارد و ساعات چندی از اوقات شهروندان را به خود اختصاص میدهد ، باید محیطی سرزنده باشد تا در پس آن بتواند با ایجاد آرامش و نشاط روحی و روانی روابط اجتماعی شهروندان را بهبود بخشد از این روی مترو با در بر گرفتن فعالیت های دیگری چون مراکز فرهنگی و تجاری که باعث می شود ایستگاههای مترو از حد فضای عبور فراتر برده و به محیطی پویا و سرزنده تبدیل کند که در نتیجه آن می تواند نقش عمده ای را در ایجاد سرزندگی و پویایی و پایداری اجتماعی ایفا کند .در مقاله حاضر پس از مرور مفاهیم و نظریات مرتبط و به منظور ارزیابی نظرات اصلی ترین و مطرح ترین متفکران مرتبط با فضاهای عمومی شهری به روش اسنادی و کتابخانه ای و با استفاده از منابع واجد ارزش در این عرصه خواهیم پرداخت . نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که گرچه دیدگاه های ارایه بسیاری شده در ارتباط با این موضوع در بسیاری موارد دارای جنبه هایی مشترک بوده اند اما در دوران اخیر با تثبیت اهمیت نقش کالبدی و اجتماعی فضاهای عمومی شهری ، تاکید ، بسیار بر رویکردهای پایداری، ایجاد امنیت و انسان مداری می باشد