سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژگان حیدرپور – کارشناس گروه پژوهشی میکروبیولوژی
هادی طباطبایی –
اکرم یدی –
پیمان چیت ساز –

چکیده:

استارترپروبیوتیکی مورد استفاده دراین تحقیق سویه بیفیدوباکتریوم انیمالیس DSM بود با توجه به دستورالعمل سازنده یک بسته در۱۰۰۰ لیتر شیر باید میزان بار ۶ ۱۰ رادرمحصول فراهم کرد لذا دراین تحقیق به بررسی عوامل موثر بررشد وزنده مانی بیفیدوباکتریوم مانند تاثیر استارتر های لاکتیکی همراه میزان PH زمان اضافه کردن استارتر پروبیوتیکی رست دادن به استارتر و سپس شمارش به طور همزمان با استفاده از محیط های RCA MRS_LI MUP TOS_LI MUP دربیش از ۷۰ نمونه پرداختیم نتایجحاصل نشان داد که TOS_LI MUP اختصاصی ترین محیط جهت شمارش بیفیدوباکتریوم ها می باشد بعلاوه استفاده مناسب از ست باکتریهای سنتی و همچنین رست دادن به استارتر پروبیوتیکی فوق به مدت یک ساعت در دمای ۳۷ و سپس اضافه کردن هم زمان با استارتر ست ماست باعث افزایش در حدمناسب می گردد.