سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وجیه السادات مدرسی – کارشناس پوشاک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
سید علی آقا میر جلیلی – استاد یار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

دراین تحقیق نخست مفاهیم مربوط به راحتی انواع راحتی و سپس عوامل موثر برروی راحتی حرارتی مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به مطالعاتی که دراین زمینه صورت گرفت چنین نتیجه می گیریم که خواص حرارتی پارچه تحت تاثیر فاکتورهای زیادی است کهدر سه سطح قابل مطالعه است خصوصیات مورفولوژیکی الیاف سطح میکروسکوپیک خواص وساختمان نخ سطح میکروسکوپیک و خصوصیات ساختاری و فیزیکی پارچه سطح ماکروسکوپیک تحقیقان نشان میدهد که در طول فعالیت ورزشی راحتی شدیدا به رطوبت و مقاومت در برابر بخار و رطوبت تجمع در داخل لباس بستگی دارد خاصیت انتقال رطوبت و اب و بخار آب از پارچه و خصوصیات سطحی پارچه که روی تبخیر تاثیر می گذارند عواملی هستند که در میزان خنک شدن بدن و در نتیجه راحتی بدن موثرند ضخامت پارچه مهمترین تاثیر را بر انتقال حرارت پارچه دارند. به راحتی م یتوان گفت که میزان عایق حرارتی پارچه به ضخامت پارچه بستگی دارد.