سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فتاح ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
کاظم مهان پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گرایش شیمی کاربردی
محمد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

در این تحقیق رنگ بری پساب های رنگی صنایع نساجی با استفاده از فرایند فوتو فنتون مورد برسی قرار گرفت.اسیدرد پنجاه و دو (AR52) به عنوان یک مدل رنگ مورداستفاده قرارگرفت، اثر رنگ بری پارامتر هایی نظیر غلظت یون آهن، مقدار مصرفی پراکسید هیدروژن، غلظت رنگ و pHدر مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. افزایشFe3+ و H2O2 تا حد مشخصی باعث رنگ بری می شوند و افزایش غلظت پس از آن بی تاثیر است ماگزیمم غلظت آهن مورد استفاده برابر با مقدار مجاز آهن در پساب های صنعتی در نظر گرفته شد. سرعت رنگ بری با افزایش غلظت رنگ در حضور پراکسید هیدروژن کاهش پیدا می کند. با یک مطالعه مقایسه ای رنگبری اسید رد پنجاه و دو (AR52) با شرایط فوتو فنتون که در حضور پراکسید هیدروژن انجام پذیرفت، نتایج نشان داد که فرایند فوتو فنتون کارایی بیشتری (بیش از ۹۵%) در رنگ بری پساب های رنگی در غلظت های مختلف رنگ، دارد