سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید علامی –
محمد کاظم عماد زاده – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
وحید پیرعلی –

چکیده:

امروزه یکی از مشکلات زیست محیطی که حتی بر مناطق روستایی نیز اثر سوئی داشته ، افزایش روز افزون تولید زباله بخصوص زباله های غیر قابل تجزیه میباشد، که این زباله ها در طبیعت باقی مانده و مشکلات زیست محیطی را به دنبال دارد. به منظور کاهش ایجاد میزان ضایعات و تولید زباله ، شهرداری ها و دهیاری ها برنامه های بازیافت مختلف وسیاست های کاهش تولید زباله را به کار می برند. میزان موفقیت این برنامه ها تا حد زیادی به مشارکت اهالی و رفتار بازیافتی آنها بستگی دارد. این تحقیق عوامل مؤثر بر رفتار بازیافتی اهالی و مشارکت مردم در برنامه های جمع آوری و بازیافت زباله، اجرا شده از طرف دهیاری را در روستای یاسه چای از توابع شهرستان شهرکرد را مورد بررسی قرار می دهد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بوده و اطلاعات بدست آمده ازطریق پرسشنامه و دهیاری محل گرد آوری شده و با نرم افزارspss16 تحلیل و بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده تاثیر معنادار این عوامل بر برنامه های اجرا شده توسط دهیاری می باشد . برای مثال میزان دانش و آگاهی از برنامه های بازیافت و زیست محیطی دارای تاثیر گذاری زیادی بر مشارکت مردم در برنامه های جمع آوری و بازیافت زباله داشت .آگاهی از تأثیر این عوامل می تواند در جهت برنامه ریزی مؤثرتر مورد کاربرد قرار گیرد.