سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد دلجوی سرایان – دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه زابل
مسعود علیپناه – استادیار دانشگاه زابل
روح الله محمدنیاکوشکی – دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه زابل

چکیده:

جوجه درآوری و نطفه داری صفات مهم اقتصادی در صنعت طیور به حساب می‌آیند. داشتن اطلاعات کافی در زمینه ی عوامل موثر بر جوجه درآوری و نطفه داری تخم مرغ ،می‌تواند ما را در انتخاب مرغهایی که از لحاظ این صفات در وضعیت بهتری هستند کمک نماید. در این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر بر جوجه درآوری و نطفه داری در مرغ بومی خزک از اطلاعات مربوط به صفات سن مرغ، سن خروس، تعداد کرچی، وزن خروس و وزن مرغ استفاده گردید. سن مرغ، تعدادکرچی و وزن خروس (P<0.01) و وزن مرغ و سن خروس (P<0.05) بر روی جوجه درآوری موثر بودند. سن مرغ، تعداد کرچی و سن خروس (P<0.01) بر روی نطفه داری موثر بودند. با توجه به اطلاعات به دست آمده سن مرغ و تعداد دفعات کرچی بیشترین تاثیر را در جوجه درآوری و نطفه داری دارا می‌باشند که می‌توان با انتخاب مرغهایی که از لحاظ این صفات بهتر می باشند درصد جوجه درآوری و نطفه درآوری را افزایش داد