سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عزیز بابایی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه
شمس اله عبداله پور – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تبریز
اصغر محمودی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

کیفیت یکی از عوامل مهم در بازاریابی محصولات غذایی است که در ارتباط با اکثر محصولات کشاورزی بنا به فقدان تجهیزات مربوطه،متاثر می گردد. در این میان دستگاه های جداساز که بتوانند این نقشه را ایفاء کنند، از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در این تحقیق به بررسی درصد جداسازی کلاله از سایر اجزا در رطوبت برداشت و عوامل موثر در جداسازی به وسیله هوا می پردازیم. برای این منظور سرعت حد اجزا در رطوبت برداشت تعیین شد و یک تونل باد قائم برای عملیات جداسازی طراحی و ساخته شد. ۸ نمونه به جرم های ۳-۲ گرمی حاصل از برش چندین گیاه زعفران، به وسیله سطح شیبدار به داخل محفظه آزمایش تونل به قطر ۱۷cm تغذیه شده به جداسازی در سرعتهای مختلف نزدیک به سرعت حد اجزا صورت گرفت. نتایج نشان داد سرعت حد کلاله، پرچم، گلبرگ و برگ در رطوبت برداشت به ترتیب ۳/۶۶m/s و ۲/۷۴m/s و ۱/۸۴m/s و ۲/۸۶m/s می باشند و در طی جداسازی مقادیر سرعت هوا، درصد کلاله حاصل و درصد ناخالصی به ترتیب در محدوده m/s 3/7-1/9 و ۹۷/۹۶%-۸۲/۷۴% و ۴۴/۶۳%-۷۵/۸۷% متغیر بود. به طور کلی نحوه تغذیه، شدت تغذیه و مقدار اجزای موجود در ره نمونه در عملیات جداسازی در عملیات جداسزی تاثیر گذار بودند و با کنترل این پارامترها امکان جداسازی کلاله از اجزای دیگر وجود دارد.