سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رویا سیفی پور – عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
مرجان بیات – کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

چکیده:

تأثیر حمل و نقل در تمرکز و یا عدم تمرکز فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف کشور نقش بسزایی ایفامی کند . دستیابی به رشد اقتصادی و گسترش روزافزون جهانی در گرو پیشرفت و گسترش سیستمهایحمل و نقل و شبکه های انتقال کالا میباشد ، بخشحمل و نقل ریلی با توجه به مزایای زیاد این شیوه حمل و نقل مانند توانایی حمل انبوه ، صرفه جویی در انرژی ، ایمنی بیشتر و هزینه های اجتماعی کمتر بایستیاین سهم از جابجایی کالا افزایش یابد . در این مقاله آثار شوکهای مختلف بخش حمل و نقل ریلی طی سالهای ۸۸-۶۰ میزان توضیح دهندگی تعرفه حمل بار ریلی و جاده ای ، بهره وری واگن ها ، تراکم خطوط راه آهن در کشور و درآمد ملی بر رشد حمل بار در راه آهن با کاربرد الگوی خود رگرسیو ن برداریVAR) و روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت نتایج پیشنهادهایی بدست آمده ارائه می شود.