سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل صالحی سنگری – استاد بازار یابی صنعتی،دانشیار تجارت الکترونیک و رییس بخش بازار یابی ص
آزاده کاظمی نیا – دانشجوی دکتری بازاریابی بخش بازاریابی صنعتی،تجارت الکترونیک و لجستیک

چکیده:

با استفاده از مفهوم مادیگرایی_فرا مادیگرایی در نظریه رفتار طرح ریزی شده TPB پژوهش حاضر به بررسی تاثیر گرایشات مادیگرایانه فرد بر باور های وی در ارتباط با حفظ محیط زیست و نقش این باورها در شکل دهی به تمایل وی برای انجام گردشگری پایدار و پرداخت بهای بیشتر بابت خرید این محصولات می پردازد.فرضیات تحقیق در قالب مدلی مطرح و با کمک روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.یافته های پژوهش بیانگر تاثیر منفی گرایشات مادیگرایانه بر باور های زیست محیطی به نوبه خود رابطه مثبت با نگرش و علاقه نسبت به گردشگری پایدار دارد و نگرش مثبت و علاقه به گردشگری پایدار متعاقبا موجب افزایش تمایل فرد به این نوع از سفر و تمایل برای پرداخت بهای بیشتر برای محصولات آن می شوند.بنابراین هرچه فرد گرایشات مادیگرایانه بیشتری داشته باشد تمایل کمتری به گردشگری پایدار و پرداخت بهای مضاعف برای محصولات آن خواهد داشت.