سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود رامین – موسسه تحقیقات شیلات ایران- تهران صندوق پستی ۶۱۱۶-۱۴۱۵۵
فرید چهرزاد –

چکیده:

این تحقیق طی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ جهت بررسی تنوع زیستی دریاچه سد شهید کاظمی در استان آذربایجان غربی انجام شده است.وسعت این دریاچه ۴۰۰۰ هکتار می باشد .در این بررسی تعداد ۹ گونه ماهی شناسائی شدند .بررسی نتایج بدست آمده از این تحقیق و مقایسه آنها با اطلاعات سالهای گذشته نشان می دهد که متاسف انه حضور بعضی از ماهیان غیر بومی و هرز در اکوسیستم های آبی رو به افزایش می باشد . امروزه بعلت صید بی رویه –عوامل نامساعد زیست محیطی مانند ورود آلاینده ها-استفاده بی رویه از آب جهت مصارف کشاورزی -تخریب مکانهای طبیعی تخمریزی ماهیان ، ذخایر ماهیان بومی و ارزشم ند را شدیدا کاهش داده و تنوع گونه ای آنها مورد تهدید قرار گرفته است. ذخایر بعضی از گونه های بومی مانند Leuciscus cephalus,Capoeta capoeta,Chalcalburnus mossulensis کاهش یافته است. در عوض ماهیان غیر اقتصادی و هرز مانند Carassius auratus,Hemiculter leucisculus در حال افزایش قلمرو خود بوده و بتدریج جایگاه اکولوژیک ماهیان بومی را اشغال می کنند