سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کاظمی خالدی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه
احمد علی آماده – دانشیار،دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانش
هادی مرادی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، پژوهشکده علوم و فناوری مهام، گر
سید محمد لاری بقال – دانشجوی دکترای متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق پوشش نانو کریستالی نیکل- کبالت از حمام واتس توسط جریان پالسی رسوب داده شد. پوشش دهی در درصد کبالت درون حمام ها از ۲ تا ۱۵ و در فرکانس ها و زمان های روشنایی متفاوت در حمام های حاوی ۰/۵ و ۱ و ۳ گرم بر لیتر ساخارین انجام شد. کریستالوگرافی پوشش بوسیله پراش اشعه ایکس بررسی شد.نتایج نشان داد در مقادیرکبالت پایین آلیاژ دارای ساختار fcc با جهت گیری ترجیحی (۱۱۱) با مقدار قابل توجهی (۲۰۰) و بازتاب های خوب (۳۱۱) است . اندازه دانه محاسبه شده از خط (۱۱۱) و شدت پیک (۲۰۰) با افزایش میزان کبالت می یابند. همچنین با افزایش درصد کبالت ساختار کریستالی هگزاگونال به تدریج نمایان شده و ساختار مکعبی به مرور کم می شود. افزایش ساخارین در آبکاری پالسی از رشد تصادفی بافت ها جلوگیری و رشد پوشش به صورت مرجح در می آید. با افزایش ساخارین یک پهن شدگی در پیک میشود که این مطلب نمایانگر این مسئله است که با افزایش ساخارین رسوبات ریزدانه تر می شوند.