سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید بیداریان – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

پیل سوختی روشی پاک را برای استفاده از هیدروکربن ها به نمایش می گذارد .این نوع پیل با توجه به نوع سوخت به چند زیر مجموعه تقسیم می گردد که پیل سوختی پلیمری به دلیل موارد کاربرد آن مثلاً هنگامی که شروع به کار سریع در آن مورد نیاز باشد (مانند اتومبیل ها )اهمیت یافته است .غشای تبادل پروتون در این نوع پیل باید دارای شرایطی از قبیل هدایت پروتونی بالا ،نسبت نفوذ متانول به آب کم ،خواص مکانیکی مناسب و پایداری حرارتی و قیمت مناسب باشد .در این مقاله به بررسی این پارامتر ها و تاثیر آن ها برروی غشای پرکاربرد نافیون می پردازیم .