سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد مولائی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مائده صمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
سیدعلی نبوی چاشمی – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز، نام های تجاری به عنوان محرک هایی مهم در تصمیم گیری برای خرید و استفاده از محصولات می باشند، از این رو سرمایه ای ناملموس و در عین حال قابل توجه برای سازمان ها به حساب می آیند. با توجه به اهمیت ارزش نام و نشان تجاری، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارزش نام و نشان تجاری و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با بهره گیری از نظرات خبرگان (اساتید رشته ی مدیریت بازرگانی دانشگاه های استان مازندران)، انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که از بین شاخص های مرتبط،کیفیت ادراک شده بالاترین اولویت را در ارزش نام و نشان تجاری دارد و عوامل دیگر به ترتیب اولویت عبارتند از : وفاداری نام و نشان تجاری، تداعی (هم خوانی) نام و نشان تجاری و آگاهی نام و نشان تجاری.