سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یحیی حساس یگانه – استادیار دانشکده حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران
الهه معزز – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران
داود خان حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
محمد نیکو نسبتی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه رجاء قزوین،ایران

چکیده:

زمان اعلام گزارش سالیانه تصمیمی مرتبط با افشا است که می بایست توسط مدیریت اتخاذ شود استفاده کنندگان به موقع بودن را عاملی حیاتی و مهم می دانند که برمفید بودن اطلاعاتی که دردسترس استفاده کنندگان خارجی قرارگرفته تاثیر گذار است مدت زمان فرایند حسابرسی تاثیری بسیاربربه موقع بودن گزارشگری مالی دارد به موقع بودن گزارشگری مالی از طریق محاسبه تعداد روزهای فاصله بین پایان سال مالی شرکت و تاریخ گزارش حسابرس مستقل اندازه گیری م شود این تحقیق عوامل تاثیر برزمان امضای گزارشهای حسابرسی را مورد بررسی قرارمیدهد نمونه ها دربرگیرنده ۳۰۶ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۴ تا ۸۸ می باشد تحقیق دارای سه متغیر توصیفی نوع گزارش حسابرس سهامدار عمده و تاریخ گزارش حسابرسی است نتایج بدست آمده نشان داد که نوع گزارش حسابرس و وجود سهامدار عمده طی همه سالهای مورد بررسی به شکلی معناداربرتاریخ گزارش حسابرس تاثیر گذار است.