سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ناصر رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه، دانشگاه علامه طباطبائی
ندا رضایی ابیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه، دانشگاه علامه طباطبائی
سمانه مبشرتوفیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه، دانشگاه علامه طباطبائی
سیده مانلی سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

رشد سریع، تغییر و تحول در صنایع از ویژگی های بارز بازارهای امروزی است. در حال حاضر تضمین فعالیت و رشد در سهم بازار مستلزم بکارگیری استراتژی های نوآورانه در تولید محصول و ارائه خدمات است. به گونه ای که دیگر، حضور شرکت ها با استراتژی های بازاریابی و ارئه خدمات سنتی با چالش های اساسی روبرست. امروزه مشکلات دسترسی بر بازارهای اشباع شده و رقابتی برای شرکت ها حقیقتی انکارناپذیر شده است. بنابراین شرکت ها باید به دنبال نوآوری های جدید در تولید و ارائه محصول و خدمات باشند.یکی از استراتژی های نوآورانه که ضرورتی اجتناب ناپذیر است استفاده از اینترنت در ارائه محصول و خدمات می باشد.مقاله حاضر بدنبال بررسی عوامل موثر بر آمادگی صنعت بیمه برای ارائه خدمات بیمه الکترونیک است. به همین منظور بحث آمادگی را از دو جنبه مورد تحلیل قرار می دهد. بعد اول از دیدگاه آمادگی بیمه گذاران برای استفاده از خدمات الکترونیک و بعد دوم از دیدگاه آمادگی شرکت های بیمه برای ارائه خدمات بیمه الکترونیک. در این مقاله آمادگی در هر دو بعد از طریق شناسایی و تعریف عوامل موثر بر آن تعریف گردیده و سپس به بررسی وضعیت این عوامل در صنعت بیمه پرداخته می شود و در پایان نتایج و پیشنهادات تحقیق ارائه می گردد