سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کیومرث سهیلی – دانشیار و عضو هئیت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
مینو نظیفی نائینی – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
سحر عباسپور – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده:

ارتباط بین رشد و توسعه اقتصادی و محیط زیست از مسائل مهم و پیجیده است، به طوری که چگونگی تعامل بخش انرژی، محیط زیست و رشد اقتصادی، از محورهای اصلی توسعه پایدار هر کشور محسوب می شود. افزایش تخریب محیط زیست در سال های اخیر، بررسی رابطه میان سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است و بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است. امروزه آلودگی به عنوان یکی از چالش های مدیریتی کشورها تلقی می شود . بدون شک تولید و انتشار آلودگی، تابعی از فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها می باشد. بدین منظور در این مطالعه اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، تعداد خودرو، درجه باز بودن اقتصاد و سایر متغیرهای موثر بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (ANN) به بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا طی سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۸ پرداخته است. روش به کار گیری شبکه عصبی در مطالعه حاضر روش MPL یا پرسپترون چند لایه می باشد.