سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد رشیدی – مجتمع صنایع پتروشیمی کرمانشاه پل چهر کرمانشاه
فرخنده قادرزاده –

چکیده:

گاز دی اکسید کربن یکی از گازهای گلخانه ای موجوددرجو زمین است که افزایش آن باعث الودگی محیط زیست می شود بنابراین انتخاب راه موثری برای بازیافت و یا کاهش این گاز درجوز مین کمک بزرگی به محیط زیست می نماید دراین مقاله روشهای مختلفی برای بازیافت این گاز مورد بررسی و مزایا و معایب آن مورد بحث قرارگرفته شده است. با بررسی این روشها این نتیجه کسب شد که جداسازی دی اکسید کربن از طریق جذب شیمیایی بهترین راه برای بازیافت این گاز می باشد دراین مقاله شبیه سازی واحد بازیافت گاز دی اکسید کربن واحد آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه به منظور استفاده مجدد آن به عنوان خوراک ورودی به واحد اوره با استفاده از جاذب مونواتانل آمین انجام شده و نتایج آن مورد بحث و بررسی قرارگرفته است نتایج بدست امده براساس بازیافت ۹۰% از دی اکسید کربن دربرج جذب ودفع می باشد پارامترهای مختلفی از قبیل افزودن مبدل به برج دفع افزایش فشار برج دفع و افزایش دمای گازهای ورودیبرای کاهش بار حرارتی کل مورد بررسی قرارگرفته شده است.