سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدجعفر حجازی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سجاد سپهوند – دانشجویان کارشناسی ارشد راه و ترابری
محمدحسین جلال کمالی –

چکیده:

بسیاری از استانداردهای طراحی راه استفاده از منحنی کلوتوئید را درطراحی قوسهای اتصال توصیه می کنند این منحنی عموما بین مسیر مستقیم و قوس دایره ای با شعاع ثابت و یا بین دو قوس با شعاع های متفاوت استفاده می شود مزیت اصلی استفاده از این منحنی افزایش تدریجی نیروی گریز از مرکز ایجاد فضایی مناسب برای تامین بربلندی و فراهم کردن درک صحیحی از قوس برای راننده م یباشد انتخاب طول کوتاه کلوتوئیدباعث عدم ایجاد فضای برای اعمال بربلندی و همچنین زیاد شدن نرخ افزایش نیروی وارده به وسیله نقلیه و سرنشینان آ« در واحد زمان می شود متقابلا طول بلند کلوتوئید دارای تاثیرات منفی بردرک و احساس راننده و بالتبع ایمنی قوس می باشد به ویژه هنگامی که برای ورود به قوس کاهش سرعت الزامی می باشد استانداردهای طراحی عموما از سه معیار جهت تعیین حدود طول کلوتوئید استفاده می کنند کنترل آسایش و ایمنی کنترل محدودیت اختلاف شیب کناره هیا آسفالت و کنترل درک و احساس صحیح از قوس .