سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محسن خلیفه سلطانی – دکتری اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
نسرین قلانی – کارشناس ارشد جامعه شناسی
فاطمه سادات معینی طباء – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

صنعت گردشگری به عنوان مسالمت آمیز ترین جنبش خانواده بشری شناخته شده است به عنوان موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملتها و استوار ساختن صلح جهانی نقش اساسی ایفا می کند بطوریکه اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی می خوانند این مقاله بر مبنای پژوهشی است که طی آن تلاش شده است جهت حفظ این تفاهم میزان احساس امنیت توریست توسط دو متغیر نقش نیروی انتظامی و تبلیغات در کشور سنجیده شود که با راهبرد پیمایشی از ۵۰۹۶۸ گردشگر خارجی که در سال ۱۳۸۸ از اصفهان دیدن کرده اند نمونه ۳۸۱ نفری انتخاب شده استو با استفاده از پرسشنامه روند منظمی برای جمع آوری اطلاعات صورت گرفته است نتیاج نشان میدهد که بین نقش نیروی انتظامی و احساس امنیت اجتماعی در ج امعه میزبان رابطه معناداری وجود دارد.