سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آزیتا ایزدی – کارشناسی ارشد معماری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدآفرین
سمیه محمدی – کارشناسی ارشدمعماری،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

چکیده:

رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی، فعالیت های شهری وصنعتی وتغییردر سیمای طبیعی شهر؛تفاوتهایی ازنظردرجه حرارت بین مناطق مرکزی شهر وحومه آن ایجاد می کند و موجب ایجاد جزیره حرارتی بر روی این مناطق در مقایسه با محیط اطراف می شودکه اثرات ناشی از آن می تواند نقشی اساسی ومهم درکیفیت هوا داشته وبه تبع آن، سلامت عمومی ایفاکند. عوامل انسانی از جمله تراکم، ارتفاع ساختمان ها، عرض و جهت گیری معابر، میزان جذب و بازتاب سطوح ساختمان ها و … ، در کنار عوامل طبیعی منطقه ای از قبیل سرعت و جهت وزش باد، عرض جغرافیایی، بارندگی و رطوبت، ساعات آفتابی، تپوگرافی و…. در پیدایش پدیده جزیره ی حرارتی وتشدید آن نقش مهمی دارد.هدف این تحقیق بررسی عوامل ایجاد کننده و موثر بر این پدیده و در نهایت ارائه پیشنهاداتی جهت مقابله با آن است.عرصه ی مطالعاتی کلانشهر تبریز می باشد که به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است.