سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سارا رضایی –
سیدمحمود حسینی –

چکیده:

یکی از وظایف اساسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تربیت نیروی انسانی ماهر از طریق توانمندسازی و بالا بردن مهارتهای علمی و عملی دانشجویان برای جذب شدن به بازار کار نامطمئن و درنهایت گرداندن چرخه اقتصادی است از منظر بررسی روانشناختی و نه ساختاری در ارتباط دانشگاه و دانشجو و تحولاتی که برای دستیابی به اهداف تحصیلی بین این دو مخاطب اصلی آموزش عالی صورت پذیرفته و می پذیرد پژوهشهایی درزمینه تجزیه و تحلیل این ارتباط ارزیابی و پیش بینی عوامل تاثیر گذاری بر تحولات و اصلاحاتی که برای بهبود آموزش عالی لازم و اجتناب ناپذیر هستند امری بدیهی و ضروری می نماید. یکی از این عوامل موثر و تاثیر گذار برروند اصلاحات آموزش عالی انگیزه دانشجویان از تحصییل مخصوصا در سطوح تحصیلات عالی می باشد. دراین راستا تحقیق حاضر به بررسی عواملی می پردازد که برانگیزه تحصیلی میل و علاقه دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد رشته مهندس یکشاورزی در دو سیستم دولتی و ازاد تاثیر می گذارد این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی ، علی ارتباطی می باشد که شیوه اجرای آن بصورت میدانی و برای گردآوری داده ها بصورت تحقیقات پیمایشی از پرسشنامه ای با الفای کرونباخ ۷۹ درصد استفاده گردید.