سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شبنم حمزه – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی موسسه آموزش عالی تجن قائمشهر
مرضیه رمزی – دانش اموخته گروه علوم و صنایع غذایی موسسه آموزش عالی تجن قائمشهر

چکیده:

در سالهای اخیر امنیت بیولوژیکی و بیوتروریسم از هر زمان دیگری در جوامع مختلف مطرح بوده و مورد توجه پژوهشگران دانشگاهیان، صنعتگران ، و سیاستگزاران قرارگرفته است یکی از شاخه های مهم این رشته از خطرات بیولوژیکی مسمومیت های میکروبی هستند در کشورهایی که امار دقیقی از منشا بیماری ها و نابسامانیها ی روانی در جامعه وجود دارد ریشه بسیاری از عوارض، التهابات گوارشی و مسمومیت ها را می توان در تولید نگهداری و عرضه مواد غذایی الوده و ناسالم جستجو کرد برخی ازا ین مسمومیت ها متداولتر بوده عوارض شدیدتری داشته و اهمیت بیشتری دارند دراین مقاله مهمترین مسمومیت های غذایی مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت.