سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی نژآدنادری – دانشجوی دکتری مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

یکی از موارد مهم در مورد سازه های بتنی ب ه ویژه زمانی که در مجاورت دائم یا غیر دائم با آب و مواد شیمیایی است عم لکرد مسدود کنندگی در برابرتراوش، نفوذ فشار یا تهاجم آب حاوی مواد شیمیایی علاوه بر تحمل خوب باربری آن می باشد . در این راستا باید بتنی ساخته شود که اصطلاحاً آب بند یا ناتراوا گفته می شود. سوالات تحقیق: عوامل موثر برآب بند نمودن ساختار جسم بتن کدامند؟ روش تحقیق: برای آب بندی یک سازه بتنی در حین ساخت دو کاراساسی را بایستی انجام داد : آب بند نمودن ساختار جسم بتن و آب بند نمودن درزه ها (اجرایی و انبساطی) در سازه بتنی. روش آب بند نمودن ساختار جسم بتن با استفاده از مواد افزودنی مناسب و اصلاح طرح اختلاط بتن مصرفی و رعایت نکات مهم اجرایی انجام می گردد. نتیجه گیری: نسبت آب به سیمان بالا، باعث آب افتادگی، جدایی مخلوط و افزایش تخلخل در سراسر بتن می شود . در نتیجه بتن، نسبت به نفوذ رطوبت و تهاجم مواد شیمیایی آسیب پذیرتر خواهد شد. ضریب فاصلۀ سیستم حفره های هوا را باید مطابق با استانداردASTM C457 با اطلاعات حاصل از آزمایشهای انجام شده بر روی استوانه های بتنی ساخته شده با همان مصالح، نسبتهای مخلوط و روش اختلاطی تعیین کرد که در پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.