سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید فارابی خانقاهی – دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه مهندس یمواد
شهریار شرفی –

چکیده:

با فرآیند آلیاژسازی مکانیکی قابلیت دستیابی به ساختار نانوکریستال با حدحلالیت بیشتر عنصر الیاژی وجود دارد درفرایندآلیاژسازی بهینه سازی عوامل موثر برفرایند به منظورتهیه ساختار مورد نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین تحقیق آلیاژهای آهن – کبالت و آلیاژ آهن – کبالت – کروم به روش آلیاژ سازی مکانیکی تولید شده است هدف استفاده از این درصد آلیاژی آلیاژ (Fe-35%Co به خاطر بالاترین مغناطش اشباعی استکه این آلیاژ دربین تمام آلیاژ ها دارد میزان کروم اضافه شده ۱۰% اتمی می باشد بدین منظور مخلوط پودرهای آهن کبالت و کروم در یک آسیاب گلوله سیاره ای با سرعت های ۳۰۰ و ۴۰۰ دور بردقیقه و درزمانهای ۰/۷۵ و ۱/۷۵ و ۳، ۱۰ و ۲۰ ساعت برای سرعت ۴۰۰ دور بردقیقه و ۱،۱۵ ، ۳۲ و ۶۰ و ۹۰ ساعت برای سرعت ۳۰۰ دور بردقیقه آسیاب شدندو از PCA متفاوت برای هریک ازسرعتها استفاده شد و تاثیر سرعت و PCA برجوش خوردن پودرها به محفظه مورد بررسی قرارگرفته است.