سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد نظری پور – دکترای حسایداری و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
مریم ایزدی خواه – کارشناسی ارشد حسابداری _دانشگاه آزاد همدان

چکیده:

شواهد در مورد حسابداری بهای تمام شده و کاربرد آن در واحدهای تجاری گردشگری بخصوص هتل ها نسبتاً محدوداست. این مطالعه ارتباط بین عملکرد سیستم بهای تمام شده و فاکتورهای احتمالی (میزان استفاده از داده های هزینه ای،استراتژی هزینه پایین، اندازه، سطح رقابت ومیزان تن وع خدمات ) در صنعت مهمانداری را بررسی نمود . یک بررسی تجربی بوسیله پرسشنامه هایی که بین نمونه ۲۵ تایی از هتل های تهران ارائه شد، انجام شد . نتایج نشان داد که سطح عملکرد سیستم بهای تمام شده به طور مثبتی با میزان استفاده از داده های هزینه ای و استراتژی هزینه پایین مرتبط است . همچنین ارتباط بین طراحی سیستم بهای تمام شده با اندازه، سطح رقابت ومیزان تنوع خدمات یافت شد.