سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن طالب زاده – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
سیدرمضان عقیلی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
سیده فریبا موسوی – کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر درایجاد محیط اموزیش کارآمد درکلاس درس می باشدیکی ازمهمترین عوامل دراین مزینه معلمان و توانایی های حرفه ایشان می باشد توانای های حرفه ای معلمان ابعاد مختلف و متنوعی دارد دراین پژوهش تلاش شد تا توانایی های حرفه ای معلمان که درایجاد محیط آموزشی کارآمد موثر است تحت عناوین رفتار خوب و مناسب روابط بین فردی متناسب داشتن برنامه و نظم و روش تدریس متناسب بررسی گردد.