سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا پوررجب – رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
احمد مسن هرزندی – کارشناس آزمایشگاه

چکیده:

امروزه دسترسی به آب با کیفیت و اطمینان بالا یکی ازدغدغه های اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری و روستایی می باشد همانطور که مرسوم است کلرزنی به منظور گندزدایی آب یکی ازمعمولترین روشهای گندزدایی است که به دلیل مزایای گسترده آن درحال حاضر تقریبا درهمهنقاط کشور مورد استفاده قرار دارد اما همانطور که میدانیم روشهای مصنوعی علیرغم محاسن و مزایای زیاد همواره دارای معایب متعدد و گاهی مخفی هستند که به مرور زمان بشر پی به وجود آنها می برد یکی از معایب عمده روشهای کلرزنی آب تولید محصولات جانبی گندزدایی میب اشد که عمده این مواد سرطان زا و درصورت بالا بودن مقادیر آنها درآبهای شرب خود تهدیدی برای بقای بشر محسوب می شود دراین مطالعه ارتباط میزان TOC آب خام موردگندزدایی را با میزان تولید THM ها موردمطالعه قرار داده ایم که خود شاید راهنمایی برای کاربران و راهبران سیستم های گندزدایی می باشد که درصورت بالا بردن مقدار TOC دراستفاده ازکلرزنی با احتیاط بیشتری عمل کنیم