سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا نعیمی راد – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مرشد –
صغری رمضانی – شرکت نخ تایرصبا زنجان

چکیده:

نایلون ۶۶ مهمترین پلی امید مورد استفاده درصنعت می باشد که یکی از مصارف آن درتولید الیاف به خصوص نخ تایر است درپلیمریزاسیون نایلون ۶۶ که ازمواد اولیه ادیبیک اسید و هگزامتیلن دیآمین به دست می آید برای دستیابی به وزن مولکولی بالا از ماده واسطه ای به نام نمک نایلون استفاده میگردد که از ترکیب استوکیومتری یک مول آدیبیک اسید بایک مول هگزامتیلن دی آمین حاصل می شود درتولید نمک نایلون مشخصه هایی مانند همگنی یا نسبت استوکیومتری گروههای شیمیای عدم اکسیداسیون یا زردی نمک خلوص و نیز راندمان تولید مهم است که عوامل مختلفی مانند نسبت مولی دی اسید و دی آمین نوع حلال دمای واکنش و غیره روی آن تاثیر گذار یمب اشد دراین پژوهش با استفاده از ادیبیک اسید و هگزامتیلن دی آمین و واکنش درحلال الکل نمک نایلون با شرای طمختلف تهیه شد و بهترین نمونه از لحاظ استاندارد انتخاب و شرایط مناسب برای تهیه نمک نایلون ۶٫۶ معرفی شد