سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد محمودی میمند – گروه مدیریت اجرایی و MBA دانشگاه پیام نور تهران
نجمه سادات مرتجی –

چکیده:

امروزه فرهنگ سازمانی به عنوان یکی ازعوامل مهم و حیاتی درمطالعه سازمان ها است مفهوم فرهنگ سازمانی دارای تعاریف متعدد بوده ابعاد گوناگونی را داراست که درجه اهمیت این ابعاد با توجه به نوع سازمان و شیوه مدیریت مدیران آن متفاوت است ازیکسو درعصردانش و اطلاعات یکی از عوامل توسعه و موفقیت عملکرد سازمان ها توجه به یادگیری سازمانی حرکت درجهت تحقق معیارهای سازمان یادگیرنده و توسعه مستمر دانش و مهارت کارکنان خواهد بود و ازسوی دیگر با عنایت به فضای رقابتی کسب و کارسازمان ها برای حفظ حیات و موقعیت خود دراین فضا و درجهت قادربودن به رقابت باید پای را از یادگیرندگی فراتر نهند و یاددهنده نیز باشند این مطالعه به معرفی بایسته های فرهنگی و ابعاد مرتبط آن با فرهنگ سازمانی درسازمان های یادگیرنده پرداخته و به اختصار به تبیین نقش آن ها می پردازد.