سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خشایار محمدبیگی – پژوهشگاه صنعت نفت تهران ایران
مریم فهیما – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تحقیق و توسعه نقش کلیدی درتولید دانش و فناوری ایفا می کند بنابراین سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان های دانش بنیان و صنایع دراین زمینه برای حفظ و تداوم مزیتهای رقابتی حائز اهمیت است دراین مقاله با بررسی استراتژی مدلهای تحقیقاتی عوامل موثربرگروه های تحقیق و توسعه ازدو جنبه فردی و سازمانی مورد ارزیابی قرارمیگیرد نتایج نشان داد که توانمندی علمی افراد و روحیه کارتیمی تاثیربسزایی درپیشبرد اهداف تحقیق دریک سازمان دارد ازطرف دیگر برنامه ریزی و حمایت مدیران با ایجاد زیرساختهای منابع مالی و فنی موجب افزایش کیفی تحقیق د رسازمان ها خواهد شد.