سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن کمالی زارچ – دانشجوی کارشناسی مهندسیعمران
بهنام درمنکی فراهانی – دانشجوی کارشناسی عمران
مهدی مهدی خانی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران

چکیده:

از میان مصالح اصلی بتنپرمصرفترین ماده درمحیطهای دریایی می باشد که بطور نسبی و با توجه به شرایط اقتصادی عملکرد مطلوبی دراینگونه محیط ها از خود نشان داده و لذا کاربرد آن همچنان درحال افزایش است ازطرفی امروزه دوام بتن درطراحی و ساخت سازه های بتنی دارای اولویت واهمیت ویژه ای گشته است اما با توجه به وجود املاح مضر درآب دریا و ماهیت خورنده محیطهای دریایی که منج ره کاهش دوام بتنمی شود اهمیت یافتن راه هایی برای مقابله با حملات شیمیایی و کاهش نفوذپذیری بتن بعنوان پارامتری که مستقیما بردوام بتن تاثیر میگذارد بیش از پیش نمایان می شود علاوه براین وجود مناطق خورنده ساحلی درجنوب ایران ضرورت پژوهشهای این چنینی را درکشور دوچندان می کند دراین پژوهش با هدف مقابله با حملات شیمیایی عوامل موثربرکاهش نفوذپذیری بتن بررسی شده و راه کارهای متعددی مانند انتخاب مناسب مصالح و تعیین دقیق نسبت های اختلاط عمل آوری مناسب کاهش انواع درزها روش صحیح قالب برداری انواع روشهای حفاظت از آرماتورها استفاده از الیاف و یا پوشش های پلیمری استفاده از پوششهای صنعتی استفاده از ژئوسنتتیک ها و … ارایه شده است.