سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهتاب پورآتشی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی
قادر گلستانی – کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده:

بارشد روزافزون جمعیت و افزایش میزان مصرف محصولات کشاورزی اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی نمایان تر شده است ولزوم بکارگیری تمام توان و امکانات جهت افزایش فعالیت های تولیدی این بخش و حمایت از تولید کنندگان و ماندگاری آن ها درکانون ها ی تولید بیشتر احساس می شود با وجود اهمیت بخش کشاورزی درتوسعه کشور فعالیت دراین بخش با سایر فعالیت های تولیدی و اقتصادی تفاوت هایی دارد از جمله اتکای زیاد فعایت های بخش کشاورزی به طبیعت و مواجه شدن با تغییرات زیست محیطی حوادث طبیعی مانندس یل سرماو گرما آفات امراض نباتی و … اجتماعی افزایش جمعیت و … مالی و قانونی است که فعالیت دراین بخش را به فعالیت پرخطر و توام با ریسک تبدیل کرده است مجموعه این مخاطرات شرایط آسیب پذیری را برای تولید کنندگان این بخش ایجاد کرده است که نتیجه آن بی ثباتی درآمد برای تولید کنندگان است از این رو اتخاذ تدابیری برای تثبیت درآمد کشاورزی و افزایش امنیت این بخش ضرورتی اجتناب ناپذیر است