سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین زاهدی – دانشجویکارشناسی ارشد معماری

چکیده:

خانه مفهوم و پدیده نخستینی است که بشر از دیروز تا امروزهمواره با آن همراه بوده است چرا که هرجا زندگی جریان داشته خانه نیز جزءجدایی ناپذیر آن بوده است اما جریان معماری به اصطلاح مدرن که صرفا به گفته نیچه رفتاری گله ای بیش نبود باعث از دست رفتن گوهر ناب معماری ایرانی که طی قرن ها ممارست به ایده آل ها دست یافته بود شد طی قرون متمادی خانه دارای حریم وحرم تبوده و و مسکن محل سکونت و آرامش بوده است ولی مسکن متحول شده امروزی جوابگوی اسکان است و کارکرد آن به خوابگاه شبیه است تا مسکن حال پس از دست دادن این مولفه ارزشمند درپی آنیم تا با عناوینی چون معماری پایدار هویت ازدست رفته را بازگردانیم درپژوهش حاضر سعی برآن است که پس ازمروری اجمالی برمفهوم مسکن و وضعیت مسکن درگذشته عوامل موثر درپایداری مسکن امروزی از بعد ا جتماعی که شامل مواردی مانند راحتی آسایش امنیت رشد هویت اجتماعی و … می شود با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان این حوزه مورد بررسی قرارگیرد و پس از آن با بررسی ارتباط این عوامل با یکدیگر به نتایج مثبتی جهت بهبودفضای زیست از بعد اجتماعی بپردازیم.