سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مسعود لاجوردی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
جواد امامی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

چکیده:

بازاریابی درسیرتکامل خود درمرحله ای قرار دارد که بازاریابان تنها دراندیشه یافتن مشتریان جدیدنیستند و امروزه هدف از بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق سوق دادن مشتری تاحد بلوغ درنردبان وفاداری به سازمان هاست امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و شرکت ها سازمان ها و بانکها نباید به رضایتمندی مشتریانشان دلخوش کنند آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان وفادار هم هستند هدف ازتحقیق حاضر بررسی عوامل موثربروفاداری مشتریان بانک ملی شهرسمنان می باشد دراین پزوهش وفاداری مشتریان دربانک ملی شهرسمنان با توجه به متغیرهای شایستگی توانایی ایجاد ارتباط تعهد و توانایی رفع مشکلات مشتریان و متغیرهای میانجی اعتماد و کیفیت روابط مورد بررسی قرارمیگیرد طرح پژوهش به شکل میدانی اجرا شده است و یک طرح توصیفی می باشد. دراین پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که حاوی ۳۲ سوال می باشد استفاده شده است.