سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمودرضا میرلطفی – استادیار دانشگاه زابل
علیرضا پهلوان – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

امروزه رویکردجهانی به سمت کشاورزی ارگانیک است کشاورزی ارگانیک برپایه اصول خاص بنا نهاده شده است اصول کشاورزی ارگانیک برای کلیه حرکات ارگانیک درجهان و درتمام جهات سودمند باشد کشاورزی ارگانیک درنظر دارد باتولید با کیفیت بالا و غذای مغذی به کاهش مراقبت های رفاهی و سلامتی کمک نماید دراین نوع از کشاورزی از نهاده های سنتز شده مانند کودهای شیمیایی آفت کش ها داروهای دامپزشکی گیاهان اصلاح شده ژنتیکی نژادی مواد نگهدارنده مواد افزودنی و از تابش اشعه ها استفاده نمی شود نتایج تجرب ینشان میدهد که کشاورزان متداول درزمینه های فنی مدیریتی بازاررسانی و قوانین و مقررات مربوط به کشت و فراوری محصولات ارگانیک دارای فقر اطلاعاتی می باشند هدف این مقاله بررسی عوامل موثر برنگرش کشاورزان شهرستان هیرمند به کشاروزی ارگانیک می باشد نتایج مطالعات حاکی از آن است که درآمد نقش عمده ای درتغییر شیوه کشت متداول به ارگانیک دارد همچنین آموزش عامل دیگری دراین رزمینه می باشد دیگرفاکتور مهم تغییر نگرش کشاورزان سواد و عامل آخرمیزان سن کشاورزان استفاده از شیوه ارگانیک است.