سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

معصومه سیفی دیوکلائی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
زهرا عطف – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

نوآوری در سازمانها به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل گردیده است. زیرا فضای رقابتی ایجاد شده بین سازمانها ایجاب میکند تا فرآیند نوآوری تقویت یابد. هر سازمانی برای ادامه حیات در دنیای متلاطم و متغیر امروزی باید به نوآوری روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط پیرامون، برای رویارویی با آنها به دنبال پاسخهای بدیع و نو باشد.در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری تحقیق و مصاحبه با خبرگان، عوامل موثر بر نوآوری شناسایی می شود. در نهایت بااستفاده از روش AHP به رتبه بندی این عوامل پرداخته ایم.