سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا غلامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اجتماعی

چکیده:

ازجمله مشکلات امروزی کشورهای مختلف گسترش اقتصادزیرزمینی یا بازرگانی غیرقانونی است که مخرب و ضدتولید بوده و بخش مهمی ازاین اقتصادزیرزمینی را قاچاق کالا دربرمیگیرد قاچاق کالا ازجرایم مهمی است که دراکثر کشورها به گونه های مختلف با آن مقابله می شود این جرم امروزه درزمره جرایم فراملی وب سیارخطرناک محسوب میشود و تمام کشورها با تمام امکانات خود سعی درمقابله با آن دارند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز درراستای فلسفه وجودی خود به دنبال رفع این معضل است و با توجه به آثار و نتایجی که قاچاق کالا به دنبال دارد ازجمله ایجاد اخلال درسیاست های تجاری مالی و پولی ایجاد اخلال درکارکرد متغیرهای سیاسی کاهش درآمدهای دولت درامدهای مالیاتی انحراف درتخصیص منابع رشد نرخ بیکاری کاهش حیطه اقتدارمدیریت افزایش اقتصادزیرزمینی و طیف وسیعی از آثار مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی این پدیده نظیر کم رنگ شدن ارزشها شناسایی انگیزه ها و عوامل قاچاق کالا درشهرهای مرزی و تجزیه و تحلیل علمی این پدیده به منظور پیدا نمودن راه کارهای مناسب و عملی برای کنترل این پدیده لازم و ضروری است.