سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – دانشگاه پیام نوراستان گیلان
عثمان حسینی –
سلمان فتحی –

چکیده:

قاچاق و سوداگری همواره موجبات جدایگزینی اکولوژیک میان دولت و مردم را فراهم کرده و اصولا باعث ایجادبافتی ناهمگون درترکیب اشتغال درشهرهای مرزی گردیده که از عوامل بسیارموثر برآن نبود اشتغال مناسب درسطح جامعه می باشد قاچاق همواره دربه چالش کشیدن امنیت شهرهای مرزی از مکانیزمهای فعال بوده که الگوی مصرف گرایی کالا و فرهنگ غربی را تسریع می بخشد دراین پژوهش هدف براین است که عوامل موثر درروی آوردن به قاچاق و همچنین معضل قاچاق دررویکرد توسعه شهری درشهرهای مرزی بررسی گردد قاچاق امنیت شهرهای مرزی را به مخاطره می افکند و موجبات ایجاد اشتغال کاذب و نیز یک نوع رقابت کاذب برای کالاها و مصنوعات داخلی را فراهم می کند همچنین قاچاق فرهنگ شهرهای مرزی را تحت تاثیر خود قرار داده و همواره تاثیر منفی دررابطه میان دولت و مردم گذاشته و عدم کسب مشروعیت لازم ازطرف دولت را موجب می گردد