سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید درویشی – دانشجویان کارشناسی مهندسی بهره برداری نفت
احتشام رنجبر –
سیدحسن حجی آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:

یکی ازکارآمدترین روشهای ازدیاد برداشت نفت سنگین درمخازن ایران روش تزریق بخار همراه با ریزش ثقلی SAGD می باشد اساس کار این روش به این صورت است که با استفاده ازانرژی حرارتی برخی از خصوصیات سنگ و سیال تغییر یافته و نفت سنگین دراثر گرما روان شده و بوسیله نیروی ثقل به سمت پایین سرازیر می شود و به سمت چاه های تولیدی حرکت می کند عوامل مختلفی برروی عملکرد فرایند SAGD تاثیر گذار هستند که برخی از این عوامل وابسته به مخزن شامل تخلخل ضخامت همگنی نفوذپذیری سنگ مخزن و ویسکوزیته نفت می باشد به دلیل اینکه هریک از این عوامل خود به تنهایی دارای اثرات مختلفی می باشند لذا قبل از استفاده ازاین روش بررسی و تحلیل هریک از این عوامل میتوانند ما را دربرداشت بهینه و اقتصادی از مخازن نفت سنگین کمک شایانی بنمایند. دراین قماله مکانیسم برداشت نفت سنگین از مخازن و عوامل تاثیر گذار برفرایند SAGD بطور کامل بررسی شده شو درباره تاثیرات هریک از این عوامل برروی تولید نفت سنگین بحث شده است و درنهایت پیشنهادی اقتصادی برای ازدیاد برداشت ازمخازن نفت سنگن درکشورمان ایران ارایه شده است.